Plastika Šamudovský | lékaři, sestry, MUDr. Michal Šamudovský


PERSONÁL


Personál

Tým lékařů a sester pracuje pod vedením MUDr. Michala Šamudovského. Promoval na FDL v Praze, má atestaci 2. stupně v oboru plastická chirurgie a licenci České lékařské komory. Dlouhá léta působil v oboru všeobecná chirurgie, na klinice popáleninové medicíny jako vedoucí lékař a na Klinice plastické chirurgie na Bulovce. Absolvoval odborné stáže doma i v zahraničí.

Po promoci na Fakultě dětského lékařství v Praze působil několik let v oboru všeobecná chirurgie. V období 1989 – 1994 pracoval jako vedoucí lékař na Klinice popáleninové medicíny v Praze, později jako ordinář pro plastickou chirurgii v Nemocnici milosrdných sester Karla Boromejského, v letech 1997 – 2006 jako sekundární lékař a primář na Klinice plastické chirurgie Fakultní nemocnice Na Bulovce, od roku 2006 do 2008 jako primář na Klinice plastické chirurgie Asklepion. Má atestaci 2. stupně v oboru plastická chirurgie a je držitelem licence České lékařské komory.

Absolvoval odborné stáže u nás i v zahraničí – na Klinice plastické chirurgie a popálenin v Torinu v Itálii, v Hradci Králové na metabolické jednotce fakultní nemocnice, FDL Motol na oddělení ARO.

Je autorem a spoluautorem několika odborných publikací v oboru popáleninové medicíny a plastické chirurgie.

Galerie