Plastika Šamudovský | prsa, facelifting, oční víčka, liposukce

Operace prsů
    Zvětšení
    Zmenšení
    Modelace
Operace obličeje a krku
Operace očních víček
Zvětšení rtů
Liposukce
Operace břicha
Operace odstálých boltců


ANESTEZIOLOGICKÝ DOTAZNÍK

POKYNY PŘED OPERACÍ


Liposukce

Liposukce je operační výkon, při němž lékař odsává tukovou tkáň , která se hromadí v určitých typických lokalitách. Tato operační metoda neslouží k hubnutí, ale hlavně ke tvarování těla. Při ní se totiž můžeme zaměřit přesně na lokalitu, kde se tuk ukládá a vhodně tak ovlivnit siluetu těla.
Liposukcí můžeme odstraňovat uložený tuk a modelovat tak hlavně břicho, hýždě, boky, horní partie paží, stehna, kolena, podbradek, krk.

Podstatou liposukce je rozrušení a následné odsátí tuku pomocí kanyl, které jsou napojeny na podtlak vytvářející přístroj a tím umožní odsátí podkožního tuku. Kanyla se do těla vpravuje pomocí malých řezů, které se snaží chirurg umísťovat do přirozených záhybů kůže.
Liposukce se podle druhu použitých přístrojů dělí na klasické, vibrační, ultrazvukové a laserové. Nejčastěji se používají klasické mokré liposukce, při kterých se do podkoží vstřikuje tekutina a jednotlivé druhy se dělí podle množství vstřikovaného roztoku.

Při klasické liposukci je do těla vpravované menší nebo stejné množství roztoku, než předpokládané množství odsátého tuku. Roztok je složen z fyziologického roztoku, adrenalinu a někdy menšího množství anestetika.
U tumescentní liposukce je do těla vpravované větší množství roztoku, v kterém je obsaženo anestetikum. Roztok se napouští pomalu pomocí pumpy a je kontrolován lékařem. Tento zákrok lze provádět bez celkové narkózy, protože znecitlivění je zabezpečeno roztokem s lidokainem, ale trvá déle než v celkové anestézii. Roztoku je až 3 x více než odsátého tuku. Po aplikaci roztoku se vytvoří otok (tumescence) a je možno tuk pomocí podtlaku odsávat. Výhodou je spolupráce s pacientem.

U všech typů liposukcí je nejdůležitější průměr používaných kanyl. U nás používáme kanyly o malém průměru, 3-4 mm. Jsou k pacientovi šetrnější.
Při použití kanyl s větším kalibrem je veliké nebezpečí vzniku pooperačních komplikací a to nerovností operovaných ploch.
Zakončení kanyl - ústí je napojené na silikonovou hadici, která je napojená na odsávací vysokovýkonný přístroj.
Plastický chirurg by se neměl nikdy při své profesionalitě nechat ovlivnit obézní pacientkou. Ta by měla přirozenou cestou zredukovat svou nadbytečnou tukovou tkáň, a to buď sportem nebo redukční dietou.
Z důvodu bezpečnosti a šetrnosti při výkonu by se nemělo odsávat víc než 2000 až 2500 ml tukové tkáně. Odsátí většího množství tukové tkáně nemá nic společné s estetickým postupem a je velké nebezpečí ohrožení zdraví pacienta .

Před operací:
Viz všeobecné  pokyny před operací.
Opatrnost je nutná při onemocnění dolních končetin, lymfatického a žilního systému – varixy, otoky atd.

Průběh operace
Nerozsáhlá místa - podbradek, mediální valy kolen, možno odsát v lokální anestezii, možná je i kombinace s analgosedací. Optimální je ale celková anebo epidurální anestézie.
Pomocí jehly je do vyznačených míst, odkud se bude odsávat tuk, vpravován roztok. Jeho množství a složení se odvíjí od použité techniky. Rovněž doba trvání zákroku je různá od 1 až do 4 hodin a je samozřejmě určená také počtem ošetřovaných lokalit.
Samotné odsávaní tuku se provádí odsávací kanylou, kterou chirurg zavede do těla pomocí několika malých řezů skalpelem. Kanylou se jemně a šetrně pohybuje od povrchu směrem do hlubších vrstev tukové tkáně. Doporučuje se pro symetrii jednotlivých oblastí kontrolovat množství a vzhled odsáté tkáně. Kanyly j možné podle potřeby měnit. Na závěr výkonu se provede sutura ran a hned po operaci na sále je pacientce oblečeno kompresivní prádlo, které je nezbytnou součástí pooperační péče. Doba nošení kompresivního prádla je cca 4-6 týdnů.

Po operaci:
Aby byl výsledek liposukce optimální, doporučujeme pacientům válečkovaní, kterým se plochy vyrovnávají a zároveň se odstraňuje malé množství nevstřebaného sekretu.
Rozsah pooperačních otoků a podlitin je individuální, lze jej samozřejmě zmírňovat podle doporučení lékaře. Pocit pálení, bolestivost, snížená citlivost, to vše patří k normálním projevům po operaci, během 3 týdnů se příznaky zmírňují a otoky ustupují. Požadovaný efekt však očekávejte až po 2-3 měsících.