Plastika Šamudovský | prsa, facelifting, oční víčka, liposukce

Operace prsů
    Zvětšení
    Zmenšení
    Modelace
Operace obličeje a krku
Operace očních víček
Zvětšení rtů
Liposukce
Operace břicha
Operace odstálých boltců


ANESTEZIOLOGICKÝ DOTAZNÍK

POKYNY PŘED OPERACÍ


Zvětšení prsou – Augmentace

Ženská prsa mají v životě ženy důležitou roli jak z hlediska estetického, tak i z hlediska funkčního. Jejich tvar, symetrie, velikost mají velký vliv na psychiku ženy a její sebevědomí.
Tato plastická operace je výkon, při kterém dochází ke zvětšení prsů pomocí prsních implantátů. Je to operace velice efektivní a je vždy prováděna s velice uspokojivým a okamžitým efektem. Věková hranice je velice variabilní a všeobecně se doporučuje doba, kdy žena neplánuje žádné těhotenství. Augmentaci lze provést zhruba od 19 let, kdy je ukončen vývoj mléčné žlázy. Prsní implantáty nemají vliv na těhotenství ani na kojení a žádným způsobem neohrožují plod.
Na našem pracovišti používáme silikonové implantáty od firmy Eurosilikon a Polytech,které jsou v současné době nejlepšími výrobky na našem trhu. K dispozici máme implantáty všech tvarů a velikosti.
U tohoto typu operace, ale to v podstatě u všech kosmetických výkonů, je velice důležitý podrobný rozhovor s chirurgem. Je nutné s pacientkou prodiskutovat její očekávání a uvést je do rovnováhy s možnostmi, které tato operace poskytuje.Tvarů, velikostí implantátů je celá řada, je i více možností, jak implantáty vsazovat. Při rozhovoru chirurg navrhne nejlepší řešení pro každou pacientku, aby výsledkem zákroku byla proporčně vyvážená postava a mladistvě a přirozeně působící poprsí.

Před operací
Viz všeobecné pokyny před operací.

Průběh operace
Augmentace je operační výkon, který se provádí v celkové anestézii (narkóze). Délka výkonu je asi 1 hodinu. V zásadě jsou možné 2. operační přístupy: z řezu v podprsní rýze, a z řezu na hraně prsního dvorce. Implantát lze zavádět pod mléčnou žlázu a také pod prsní sval. Vhodnost techniky je závislá na zvolené velikosti prsů, na kvalitě kůže a podkoží a hlavně na přání klientky. Současně je do každého operovaného prsu zaveden drén, který má za úkol odvádět zbytky krve. Bezprostředně po výkonu, ještě na operačním sále je provedená bandáž hrudníku, která je nutná k dobrému usazení implantátu. Na oddělení si klientka zakoupí elastické prádlo, které bude nosit následujících 6 až 8 týdnu.

Po operaci
Druhý den po výkonu při převazu jsou odstraněny drény a pokud je celkový stav uspokojivý, je možné propuštění pacientky do domácího ošetřování.
Na kontrolu se dostaví 3., 7. a 9., den,kdy jsou odstraněny stehy. Do té doby by pacientka měla dodržovat klidový režim bez fyzické zátěže. Do běžného režimu se pacientka může při nekomplikovaném průběhu postupně zařazovat již od druhého pooperačního týdne.
Rekonvalescence je proces individuální, ale je i odrazem svědomitosti pacienta v dodržování pooperačních pokynů. Doporučujeme až do úplného zhojení nekouřit, jinak se zvyšuje riziko komplikací. Společným zájmem pacienta i operatéra je výsledek operace a oboustranná spokojenost.