Plastika Šamudovský | prsa, facelifting, oční víčka, liposukce

Operace prsů
    Zvětšení
    Zmenšení
    Modelace
Operace obličeje a krku
Operace očních víček
Zvětšení rtů
Liposukce
Operace břicha
Operace odstálých boltců


ANESTEZIOLOGICKÝ DOTAZNÍK

POKYNY PŘED OPERACÍ


VŠEOBECNÉ POKYNY PŘED OPERACÍ:

Před výkonem:
Předpokládáme, že se dostavíte na lačno, neboť bolestivá ošetření a zákroky jsou prováděny v některém ze způsobů znecitlivění (anestezie) – ať v místní, svodné či celkové. Poslední lehké jídlo je povoleno 6 h. před zákrokem a poslední pití a ev. požití dlouhodobě užívaných léků 3 – 4 h. před zákrokem. Je doporučeno vyhnout se alkoholickým nápojům a kouření 24 h. před celkovou anestezií. Neužívejte alespoň týden před operací salicyláty (Acylpyrin) pro možnost většího krvácení. Večer před zákrokem je možno si vzít tabletku na spaní. V den výkonu odstraňte svůj běžný make-up a žádný nenanášejte. Pokud používáte barevné krycí laky, odlakujte si nehty. Odložte před výkonem kontaktní čočky, všechny protézy, sluchadlo atd. Přineste dohodnuté lékařské vyšetření a dlouhodobě užívané léky. Informujte svého anesteziologa přesně a úplně o svém zdravotním stavu (vyplňte přiložený dotazník), případně o změnách od posledního vyšetření a o snášenlivosti anestezie v minulosti. Není vhodné jet k výkonu vlastním autem jako řidič – zpět nebudete moci řídit. Zajistěte si, aby Vás někdo vyzvedl a postaral se o Vás po výkonu. Pouze za těchto podmínek Vás můžeme za 2 – 4 h. po nekomplikovaném zákroku propustit. Domů dostanete předpis na léky proti bolesti pro pooperační období.

Anestezie
Za vyřazení bolesti a udržování životně důležitých funkcí během operačního výkonu je zodpovědný lékař – anesteziolog, který vždy spolupracuje s operatérem a společně představují sehraný tým. Existují různé způsoby vyřazení bolesti (anestezie):

1. Celková anestezie (narkóza) – po celou dobu se pacient nachází ve stavu spánku. Již krátce po probuzení pociťuje bolest v ráně a v prvních 24 hodinách se mohou objevit různé lehké obtíže (ospalost, škrábání v krku, nevolnost atd.).
2. Svodná anestezie – vyřazení bolesti pouze v určitém rozsahu v oblasti místa operace. Umrtvení přetrvává ještě určitou dobu po zákroku, je minimum nežádoucích účinků typu nevolnosti apod., ale mohou se vyskytnout jiné komplikace typu bolestí hlavy, v zádech, potíže s prvním vymočením atd.

Při volbě anestezie je nutno zvážit, že žádný způsob není bez rizika, každý má své klady a zápory. Bezpečnost velice záleží také na samotném anesteziologovi, který po zvážení Vašeho zdravotního stavu a typu zákroku doporučí pro Vás nejvhodnější postup, zodpoví Vaše otázky a vyžádá si písemný souhlas.

Po výkonu: 24 – 36 hodin není vhodné řídit auto, požívat alkohol, činit závažná rozhodnutí, zůstávat sám. Pokud se vyskytnou jiné obtíže, než na které bylo upozorněno – volejte anesteziologa event.operatéra.

DOPORUČENÍ

Doporučil bych, aby pacienti na uvedenou adresu poslali svoje foto k posouzení daného výkonu - odpověď od nás dostanou do 24 hod.

Doporučil bych, aby si s sebou vzali svou oblíbenou hudbu, CD ev DVD - přehrávače jsou k dispozici na pokojích.